Funktionstandvård

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Kostnad för patienten
Patienter med F-kort betalar endast patientavgift enligt hälso- och sjukvårdstaxa. Tandvårdsstödet omfattar all bastandvård och avtagbar protetik.


Så här går det till:

  1. Patienten får en diagnos hos läkaren
  2. Läkaren bedömer patientens funktionsnedsättning och fyller i ett särskilt intyg.
  3. Jönköpings läns landsting utfärdar ett F-kort efter godkänt intyg.
  4. Patienten visar upp sitt F-kortet vid besök hos tandläkare- eller tandhygienist
  5. Läkarintyg vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Ansvar
Inom läkarens ansvarsområde ingår att ha kännedom om vilka patientdiagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd samt hur intyg utfärdas. Diagnosen ska ha gett upphov till svår till fullständig funktionsnedsättning för att patienten ska ha rätt till tandvårdsstödet. Patienten måste alltid informeras om att denne har rätt till tandvårdsstöd.

Diagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd med F-kort är:

Svår psykisk funktionsnedsättning
Parkinsons sjukdom
Multipel skleros
Cerebral pares
Reumatoid artrit
Systemisk lupus erythematosus
Sklerodermi
Amoytrofisk lateralskleros:
Orofacial funktionsnedsättning
Symptom som kvarstår sex månader efter stroke
Sällsynt diagnos.