Vi på Tandvårdshuset

Vårdfilosofi

Vi vill - bedriva en tandvård som är individanpassad och högkvalitativ.

Vi vill – ha ett team som arbetar professionellt och med en hög serviceinriktning.Teamet ska vara glada, sammansvetsade och känna att man meningsfullt arbetar mot ställda mål.

Vi vill – ha patienter som är nöjda, odontologiskt medvetna,välinformerade och som litar på vår yrkesproffesionalism.

Vi vill – uppvisa en livsstil som är sund och ärlig där det finns en god balans mellan arbete och fritid.

Vi vill – att våra professionella relationer är goda och utvecklande mellan våra kollegor, remissinstanser och övriga aktörer på tandvårdsmarknaden.

Vi vill – bedriva en affärsverksamhet som ger oss ett gott rykte och därmed en god lönsamhet med tillfälle för investeringar, utbildning.

Vi vill vara bäst på allt!