Priser

Du får alltid en kostnadsberäkning inför behandlig hos oss. Vid större behandlingar diskuterar vi olika behandlingsalternativ innan behandlingen påbörjas.

Prislista

 

Tandvårdsstödet

Allmänt tandvårdsbidrag

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer.

-ett allmänt tandvårdsbidrag

-ett skydd mot höga kostnader

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

-Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr / år (1200 kr under två år)

-Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr / år (600 kr under två år)

-Är du 65+ blir bidraget 600 kr / år (1200kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst 2 år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3000 kr av referenspriset dvs grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 24 år och betalar själv. Du kan använda tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3001 - 15000 kronor av referenspriset får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15000 kronor av referenspriset får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan ttyp av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kostmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.

Du kan betala med kort. Att betala med faktura är nu också möjligt läs mer om detta här