Behandlingar och priser

Vi erbjuder

 • Implantatbehandlingar
 • Kronor, broar, proteser
 • Clear aligners från Strauman (ClearCorrect)
 • Digitala avtryck inför kronor, broar, implantat, proteser, bettskenor, etc.
 • Kirurgiska behandlingar
 • Estetisk tandvård
 • Bas- och akuttandvård
 • Tandhygienistbehandlingar
 • Blekning av tänder
 • Zoom-blekning
 • The WAND Datorstyrd smärtfri bedövning
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Snarkskenor och tandskydd
 • Bettskenor
 • Tandsmycken
 • Fri barn och ungdomstandvård t.o.m. 23 år

Kostnadsförlag och priser

Innan vi påbörjar en behandling får du alltid ett kostnadsförslag. Kontakta oss om du har frågor kring våra priser.

Tandvårdsstödet

Inne på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, webbplats kan du läsa mer om det nuvarande tandvårdsstödet som infördes i Sverige den 1 juli 2008. Det utökades med stöd till vissa patientgrupper den 1 januari 2013.