Digitala avtryck

Nu erbjuder vi digitala avtryck och index istället för avtryck med traditionella avtrycksmaterial när du behöver göra kronor, broar, implantatstödda kronor/broar, skalfasader, bettskenor, tandställningar mm! 

Många patienter upplever ett stort obehag vid traditionell avtryckstagning inför exempelvis kronor, broar, implantatkronor/broar, skalfasader, tandställningar och bettskenor. Tekniken med digitala avtryck har länge varit på gång och har genom åren utvecklats men precisionen har hittills inte nått upp till de krav vi ställer på avtrycken.

Nu har den digitala tekniken äntligen hunnit ifatt den traditionella och vi erbjuder därför alla våra patienter digital avtryckstagning när kronor, broar, implantatkronor/broar, skalfasader, tandställningar, bettskenor, mm. behöver göras!

Ring gärna och prata med oss om hur digital avtryckstagning går till!