Implantatoperationer

Generell information om implantat

Ett implantat eller tandimplantat är ett modernt och bra sätt att ersätta förlorade tänder och fylla i tandluckor, oavsett om det rör sig om en enstaka tand eller flera tänder, framtand eller kindtand.

Kort sagt går behandlingen ut på att man sätter in en titanskruv  i käkbenet på vilken man sedan sätter en tand (implantatkrona) med porslin på utsidan. Denna krona passar in med de övriga tänderna så att man inte kan se att det är en konstgjord tand. Implantatbehandling skall vara helt smärtfritt med hjälp av lokalbedövning. 

Implantat är av metallen titan som har visat sig läka in i kroppen med en väldigt god prognos. Moderna implantat utvecklades ursprungligen av en svensk professor (Per-Ingvar Brånemark) som opererade in de första tandimplantaten år 1967. Implantat har utvecklats vidare och har använts med stor framgång över hela världen. 

Hur utförs tandimplantat?
Undersökning: Inför en implantatbehandling måste en noggrann planering och undersökning göras. Vi tittar på din allmänhälsa, munhälsa samt implantatområdet för att avgöra om implantatbehandling är den bästa lösningen. Undersökningen behöver alltid kompletteras med röntgenbilder. Uppfylls kraven för implantatbehandling kan man gå vidare och boka tid för insättning av tandimplantatet. Om du har aktiv sjukdom som tandlossning eller benskörhet måste du förbehandlas innan implantatbehandlingen kan genomföras.


Implantatoperation: Under vanlig lokalbedövning som garanterar smärtfrihet, öppnas tandköttet i operationsområdet så att vi får tillgång till käkbenet. Käkbenet förbereds för insättning av implantaten och tandimplantaten sätts sedan in. Efter implantatoperationen kommer området att ömma lite i några dagar. Då rekommenderas smärtlindrande tabletter såsom Alvedon, Ipren för att minska värken och ömheten. Tandköttet läker inom ett par veckor och käkbenet växer fast i tandimplantaten inom två till tre månader, dock varierar inläkningstiden.


Implantatkrona eller bro: Efter läkning tas avtryck av implantaten och skickas till en tandtekniker för färdigställning av den implantatkronor, implantatbroar eller implantatproteser. Om hela käkar ska ersättas kan man antingen göra det i form av en avtagbar protes som klickas fast på titanskruvarna eller i form av en helt fastsittande bro som liknar naturliga tänder.


Färdigställning: Behandlingen färdigställs genom att kronan, bron eller protesen som tandteknikern gjort sätts fast på implantaten. Är det en större konstruktion där flera tänder ersätts, kan ett antal provningstillfällen krävas innan den slutliga konstruktionen blir färdig och kan sättas fast. Efter behandlingen måste implantaten skötas och undersökas precis som naturliga tänder för att kunna ha en god prognos, annars stor risk för peri-implantit. 


Vad kostar det?
Priset på tandimplantatbehandling kan variera beroende på antal tänder som ska ersättas, vilka tänder det rör sig om, vilka material man använder samt hur stor del som försäkringskassan ersätter. En undersökning måste göras innan ett exakt prisförslag kan ges. Vi är anslutna till försäkringskassan och kan informera dig om dina möjligheter för stöd från försäkringskassan. Priset per tand minskar ju fler tänder som ingår i konstruktionen eftersom försäkringskassan ersätter mer ju högre priset för behandlingen blir.

Risker och komplikationer 

Komplikationer och risker förekommer vid alla typer av behandlingar och tandimplantatbehandling är inget undantag. Däremot är det viktigt att notera att det är sällan det händer. Implantat är väldigt känsliga under läkningstiden och därför är den första månaden den mest kritiska. Det kan hända att implantatet inte läker ordentligt och kroppen stöter bort det (<5%). För att minimera risken krävs noggrann förundersökning med röntgen för att utesluta att infektioner ligger kvar i operationsområdet.

När det gäller timplantatoperationer i underkäkens bakre delar så finns det risk att nerven kan skadas när man ska sätta in implantatet. Även detta kan enkelt undvikas med hjälp av noggrann röntgenundersökning. En generell regel är att noggrann förundersökning och planering minimerar risken för komplikationer. Därför är det viktigt att, som patient, inte försöka påskynda processen utan låta allt ta sin tid.