Välkommen till tandvårdsteam Sandra Holfve

Information till dig som patient ang Corona Covid-19


I nuläget håller vi kliniken öppet. Läget kan förändras med kort varsel och vi kan då tillfälligt behöva begränsa eller stänga vår verksamhet under en tid pga Covid-19.
Är du idag i behov av tandvård eller har en tid inbokad längre fram rekommenderar vi dig att besöka tandläkaren eller tidigarelägga din inbokade tid. Detta för att minska risken att inte kunna erbjuda dig den tandvård du behöver om vår verksamhet begränsas eller om sjukdomssymptom uppstår.


Känner du dig sjuk?
Om du har hosta, luftvägs- eller förkylningssymptom (även milda sådana) ska du inte besöka kliniken. Ring oss så hittar vi en ny tid.


Är det säkert att gå till tandläkaren?
Vi står för en trygg och säker tandvård. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Patienter och medarbetare som uppvisar symptom, även lindriga sådana, ska inte komma till kliniken. Känner du dig helt frisk och inte uppvisar några symptom är du varmt välkommen att besöka oss.


Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp?
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation bör personer över 70 år begränsa kontakten med andra människor så långt som möjligt. Naturligtvis är du ändå välkommen till oss om du är i behov av tandvård. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt!

Boka tid Kontakta oss