Vad kostar det?

Det kan vara svårt för dig som patient att veta vad ett besök kommer att kosta. Därför får du alltid ett kostnadsförslag av oss innan vi påbörjar din behandling. 

Vi är en kontantfri mottagning.

Fram till det år du fyller 23 år har du gratis tandvård. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. I det statliga tandvårdsstödet ingår ett allmänt tandvårdsbidrag som förnyas den 1 juli varje år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.