Sammanhållen journal

Patientdatalagen gör det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler.

Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att vi enklare ska kunna se hela din vårdhistoria. Så att du snabbt kan få god och säker vård.

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation till dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Vårdgivaren måste först fråga dig och få ditt samtycke. Du har rätt att i din journal spärra uppgifter som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. 

För mer information gå in på webbplatsen 1177.se