När du kommer till oss

Först vill vi att du fyller i en hälsodeklaration. Vi behöver veta angående eventuella allmänsjukdomar, medicinering, överkänslighet etcetera. Vissa läkemedel ger exempelvis som bieffekt nedsatt salivsekretion vilket leder till ökad risk för hål i tänderna.

Därefter följer undersökning och eventuell röntgen.

Vi vill också gärna veta lite om dina egna tankar, funderingar och önskemål kring dina tänder.

Tillsammans diskuterar vi ev behov av behandling och i sådana fall alternativ i olika prislägen.

Vi lämnar skriftlig kostnadsberäkning och terapiplan.

Därefter bokar vi en ny tid för lagning eller annan behandling.