Behandlingar

  • Undersökningar
  • Kompositfyllningar
  • Rotfyllningar
  • Tanduttagningar
  • Kron- och broterapi
  • Skalfasader
  • Blekningar
  • Bettskenor
  • Profylaxbehandlingar
  • Barn-och ungdomstandvård