Kliniken

Vi har alltid våra patienters långsiktiga hälsa i fokus och därför är förebyggande tandvård en viktig grundsten i vårt arbetssätt.
Team Svartvik innefattar en tandläkare, tandhygienist och profylaxtandsköterska som gemensamt arbetar för en så god långsiktig tandvård som möjligt.

För barn och undomar erbjuder vi fri tandvård. Detta gäller fram till dess att patienten fyller 21 år. 2018 höjs åldergränsen till 23 år.

Nya regler kring ungdomstandvård. Ungdomar 18-21 år fri tandvård i det län där de är folkbokförda. 

Vi arbetar för att ditt besök hos oss ska bli en trygg och välkomnande upplevelse och vi har goda erfarenheter av tandvård för barn och tandvårdsrädda patienter.

Med hjälp av den senaste medeye-tekniken kan vi med en intraoral kamera tillsammans titta på dina tänder och på ett enkelt sätt prata om behandling och förebyggande åtgärder.

Om du har några frågor till oss om vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss på telefon eller e-post! orjan.svartvik@ptj.se