Hur vaccinationen går till

2021-03-25 Dosintervall vaccin
Dosintervall mellan dos 1 och 2 för vaccinen från Moderna och Pfizer är 6 veckor, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

2021-03-20
Nedanstående text står i det brev som vi kommer skicka ut till patienter aktuella för vaccinering som inte redan har fått en tid för vaccination. 

Obs! Nedanstående text kan komma att ändras! 

Brevet till patienter
"Hej!
Telefonplans vårdcentral kommer nu att börja vaccinera mot covid-19. Du har fått det här brevet eftersom du tillhör någon av de patientgrupper som kan vaccineras nu och eftersom du är listad på Telefonplans vårdcentral.
Obs! Det är viktigt att du läser all text i detta brev!

Vi har endast tidsbokad mottagning för vaccinering mot Covid-19 på Telefonplans vårdcentral.

Boka tid
Vaccinationen ges i 2 doser. Först ska tid för dos 1 bokas.
Vaccin mot covid-19 ska ej ges 14 dagar före eller efter något annat vaccin.

Boka tid med e-legitimation:
Om du har e-legitimation så kan du boka tid själv direkt via 1177 Vårdguiden. Logga in på 1177.se. Välj Telefonplans vårdcentral och Boka tid för vaccination mot covid-19, så kommer du till sidan där våra tider för vaccination finns. Vi släpper bokningsbara tider när vaccin finns.

Ringa och boka tid
Om du inte har e-legitimation ring 08-726 55 50 för att boka tid för vaccination.
Vi ser dock gärna att alla som kan bokar in sig med e-legitimation på 1177.

Vid blodförtunnande behandling
Vaccination kan ges vid blodförtunnande behandling, men vid Waran-behandling behövs extra kontroll. Om du står på behandling med Waran/warfarin ber vi att du ringer hit för att boka vaccinationstid på tfn 08-726 55 50, för att man ska kunna planera PK-provtagning inför vaccinationen.

Vid tidigare kraftig allergisk reaktion
Om du tidigare haft kraftig allergisk reaktion ber vi att du ringer tfn 08-726 55 50 innan tid för vaccination bokas, så att man i förväg kan bedöma om vaccination kan genomföras hos oss.

Inför vaccinationen
Fyll i hälsodeklarationen.
Vaccinationen är kostnadsfri.
Vårt mål är att vaccinera så många som möjligt och har då tyvärr inte möjlighet att svara på funderingar vid vaccinationstillfällena. Vi hänvisar till 1177 för mer information eller att du ringer till oss innan vaccinationstillfället.

När du kommer till vårdcentralen för vaccination
Ta med den ifyllda hälsodeklarationen + detta brev + legitimation.
Använd munskydd eller be om ett i vår reception när du kommer.
Kom tidigast 10 minuter innan din vaccinationstid (för att minimera antalet personer som vistas i lokalen samtidigt).
Ha på dig kläder som är enkla att ta av (gärna kortärmat).
Porttelefon som går till vårdcentralen finns vid ytterdörrarna.
Du behöver inte anmäla dig i receptionen, utan kan sätta dig på anvisad plats.

Du kommer att få en lapp med information om datum för vaccinering och vilket vaccin du har fått och information om efter hur lång tid dos 2 ska ges. Dos 2 bokas in till dig när du är här för vaccinering av dos 1.
Efter att du fått sprutan ska du vänta 15 minuter innan du går hem.

Biverkningar
Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.
Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.
Om du får feber efter vaccination kan du inte utesluta att du är sjuk utan du behöver ta prov för covid-19, information om detta finns på 1177.se eller tfn 1177.

Övrig information
Det är viktigt att du avbokar vaccinationen om du får förhinder, så att andra får en möjlighet att vaccinera sig. Ring 08-726 55 50, knappval 1. Du kan lämna återbud hela dygnet.
Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19.
Barn och ungdomar under 18 år samt gravida vaccineras inte enligt nu gällande direktiv.
Eftersom direktiven kan ändras snabbt är det bra om du läser aktuell information på 1177.se och på vår hemsida.
Välkommen till Telefonplans vårdcentral!

Med vänlig hälsning

Anders Hallek
verksamhetschef
Telefonplans vårdcentral"