SMS-avisering

När besök bokas via telefon tillfrågas du om du vill ha SMS-avisering. Önskat SMS-nummer läggs in i journalsystemet. Det står information om besökstid och "Telefonplans vårdcentral" i SMS:et. Om avisering ska skickas till anhörig, t ex förälder, kontrolleras att du godkänner detta. Inför nästa besök ställs frågan igen om du vill ha SMS-avisering. SMS-meddelandet skickas 2 dagar före bokat besök. Om du vill ändra kontaktuppgifterna för SMS-avisering, ring 726 55 50.

Den skriftliga kallelsen, eller om du har fått information om besökstiden muntligt, är själva bokningsbekrfäftelsen.