Uteblivet besök och sent återbud

Uteblivet besök som ej avbokats senast 24 timmar innan debiteras enligt gällande avtal med Region Stockholm. Detta gäller även barn 0-18 år och om du har frikort. Information om detta finns här.

Avgiften för uteblivet besök och sent återbud (förhinder ska ha meddelats 24 timmar innan bokat besök) är 400 kr, oavsett vilken yrkeskategori besöket är bokat hos.

Det är Region Stockholm som har fattat beslutet som gäller alla vårdgivare, detta för att minska antalet uteblivna besök i regionen utan giltigt skäl.