Byggarbete pågår

Under vecka 11 och 12 kommer det att pågå byggarbete utanför vårdcentralen.