Bettskenor och antiapnéskenor

Det finns olika anledningar till att behöva en bettskena. Det kan bero på käkleds- och ansiktssmärtor eller på grund av aktiv tandslitage. Ibland är du som patient själv medveten om problem med tandgnissling och/eller tandpressning, men många gånger är det vi tandläkare som upptäcker eller har misstanke om detta vid undersökningstillfället. En bra bettskena gjuts efter dina tänder och justeras/slipas in efter sättet du biter ihop dina tänder på. Det kan ta flera besök innan en bettskena känns riktigt bra och det krävs ofta en viss tids användning innan full effekt kan uppnås.

Många människor har problem med att de snarkar eller får andningsuppehåll när de sover, så kallad sömnapné. Har du misstanke om detta kan vi remittera dig till en sömnmottagning där du får göra en sömnregistrering. Långa och täta andningsuppehåll kan leda till syrebrist och kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Om utredningen visar att du har sömnapnésyndrom kan ett av behandlingsalternativen vara en snarkskena, så kallad antiapnéskena. Då är du välkommen att utföra den behandlingen hos oss på vanlig sjukvårdstaxa.

Läs vidare: