Trädgårdstorgets barnavårdscentral

På Trädgårdstorgets barnavårdscentral tar vi emot de små barnen mellan 0-6 år och följer deras hälsa och utveckling. Vår BVC-sköterska anpassar besöken efter ditt och ditt barns behov. Här finns även BVC-läkare och vid behov hjälper vi er att träffa BHV-psykolog.

Vi följer barnhälsovårdens basprogram och samarbetar med Apoteket Hjärtat, Folktandvården med flera.

Trädgårdstorgets barnavårdcentral erbjuder stöd i föräldraskapet genom bland annat:

  • Hembesök
  • Hälsokontroller
  • Rådgivning
  • Information
  • Samtal
  • Vaccinationer
  • Föräldraträffar