Aktuellt

Om Coronaviruset för dig som ska besöka kliniken

För oss på Tre Tandläkare är både våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet av största prioritet.

I enlighet med Folkhälsomydighetens riktlinjer rekommenderas du som känner dig sjuk eller tillhör en riskgrupp att inte besöka våran klinik.

Om du har en tid eller vill boka om den kan du ringa till kliniken eller lämna skicka ett meddelande eller mail.