Bra att veta

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med det år de fyller 23 år. Det är 300 kronor eller 600 kronor, beroende på ålder.