Behandlingar & Prislista

Vi bedriver all typ av allmäntandvård så som undersökningar, lagningar, rotbehandlingar och tandutdragningar. Hos oss kan du göra kronor, broar och tandimplantat. 

Målsättningen är att våra patienter ska ha den bästa möjliga tandhälsan. Vi vill också hjälpa våra patienter att bli experter på att ta hand om sina tänder – för i slutändan är det just det som betyder mest.

Här kan du läsa mer om några av våra behandlingar:

Priser

Till och med det år du fyller 23 år är tandvården gratis för dig som är försäkrad i Sverige. Det år du fyller 24 och själv ska börja betala för dina behandlingar har du rätt till statligt tandvårdsstöd.

Hur mycket får jag?
Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.


Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida >>

Här hittar du vår prislista.