Kronor och broar återställer funktion och utseende på skadade tänder

När tanden nästan är förlorad kan en porslinskrona ofta återställa funktion och utseende.

Kronor görs individuellt för varje patient. Din tandläkare scannar tanden som ska få en krona, sedan tillverkas porslinskronan av en tandtekniker porslinskronan. Slutligen cementeras kronan fast på din tand.

Broar bestående av flera tandkronor kan ersätta en eller flera tänder.

Du kan ersätta en eller flera tänder med en bro som utgörs av flera porslinskronor som sitter ihop. En bro cementeras fast och sitter alltså inte löst på något sätt.

Om förlorade tänder ska gå att ersätta med en bro måste det finnas tillräckligt många tänder som kan ge stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå alltför långt ifrån varandra.