Förebyggande vård och tidig behandling kan hjälpa utläkning av tandlossning

Ju tidigare tandlossning behandlas, desto större är chansen till utläkning. En allvarlig tandlossning (parodontit) kräver mer omfattande behandling.

Förebyggande vård kan förhindra tandlossning

En inflammation i tandköttet kan vara början till tandlossning. Och det är placket som bildas på tänderna som är orsaken till tandköttsinflammation.

Inflammation utan tandlossning är enkel att behandla. Med förbättrad munhygien läker det oftast ut på en eller ett par veckor. Dock kan inflammationen komma tillbaka snabbt om munhygienen försämras. Noggrann rengöring med tandborste, tandtråd eller liknande är det enklaste knepet för att undvika inflammerat tandkött.

Avlägsning av tandsten viktigt för att förebygga tandlossning

Risken för att bilda tandsten varierar från människa till människa och från tand till tand. Det kan också variera genom livet. Sämre munhygien leder ofta till att tandsten lättare bildas. Vissa människor får mycket tandsten trots en bra munhygien.

En förutsättning för all utläkning av tandlossningssjukdomar är att tandstenen avlägsnas. Eftersom du inte kan ta bort tandsten själv är det viktigt att regelbundet besöka en tandläkare eller tandhygienist som kan göra det åt dig.

Tandlossning ger fördjupade tandköttsfickor

En frisk tand har en tandköttsficka som är 1 till 4 millimeter djup. Med tandlossning ökar fickdjupet och tandsten samt plack kan samlas nere i fickan där du inte kommer åt att rengöra. Sakta förstörs tandens fäste.

Behandling av fördjupade tandköttsfickor

Behandling av fördjupade tandköttsfickor utförs av tandläkare eller tandhygienist. Tandsten avlägsnas med specialinstrument och god munhygien är avgörande för ett lyckat resultat.

Djupet på tandköttsfickorna minskar vanligtvis med 2 till 3 millimeter de första månaderna efter en lyckad behandling. Därefter minskar det ofta ett par millimeter till. Målet är ett fickdjup på mindre än 4 millimeter. Vissa ställen kan dock ha större fickdjup och ändå vara i balans.

Den vanligaste orsaken till att djupet på tandköttsfickorna inte minskar eller att sjukdomen kommer tillbaka är att munhygienen blivit mindre effektiv. För att undvika detta är det viktigt med återkommande kontroller hos tandläkaren eller tandhygienisten. Tyvärr finns det en liten del behandlade tandlossningar som inte blir bättre trots behandling