Vår tandvård

Detta erbjuder vi

Vår ambition är en värdebaserad tandvård
Med detta menar vi en tandvård som har ett varaktigt värde för patienten och som grundar sig på det livslånga behovet av tandhälsa.

Tandvård för alla
Vi arbetar med patienter i alla åldrar. Vi vill gärna ta hand om hela familjen och skapa en kontinuitet och ett förtroende vilket vi tror är viktigt. Barn och ungdomar bosatta i Västra Götaland Län och är från tre till 24 år har kostnadsfri tandvård och kan välja vårdgivare.

Regelbunden och förebyggande tandvård
All vetanskap och erfarenhet visar att de vanliga tandsjukdomarna (karies och tandlossning) kan förebyggas och eventuella skadeverkningar minimeras genom regelbunden tandvård. God egenvård och regelbundna individuellt anpassade besök i tandvården ger den bästa förutsättningen för en god tandhälsa och rimliga kostnader.

Reparativ vård
Består i huvudsak av fyllningar, kronor och broar (Läs mer på "allt om dina tänder"). Genom regelbunden utbildning följer vi med i den ständiga utvecklinen på materialsidan. Amalgam använder vi inte längre. Istället är det kompositplast och keramer (porslin) som är grunden i den reparativa vården vilket också ger förutsättningar för god estetik.

Behandling av tandlossning
Tandköttsinflammation och tandlossning (Läs mer på "Allt om dina tänder") orsakas i huvudsak av bakterier och tandsten som ger en inflammation runt tänderna. Det är mycket viktigt med god munhygien för att förhindra utvecklingen . Egna försvarsfaktorer spelar också in för prognosen av denna sjukdom. Vi hjälper bl.a. till med noggrann regelbunden rengöring samt individuellt anpassade instruktioner för egenvård.

Implantatbehandling
Vid förlust och avsaknad av egna tänder kan vi idag ersätta med tänder förankrade i käkbenet genom implantat ( Läs mer i " allt om dina tänder"). Denna metod har använts sedan 1970-talet med mycket gott resultat. Vi har arbetat med implantat i mer än 20 år och har ett nära samarbete med specialister i käkkirurgi. Med hjälp av en noggrann undersökning kartlägger vi möjligheten för behandling i just Din mun.

Estetisk tandvård
All tandvård strävar efter ett så bra resultat som möjligt på alla områden, funktionellt säväl som utseendemässigt. Ovanstående begrepp har lanserats de senaste åren på grund av de ökade möjligheterna som finns genom materialutvecklingen (kompositplast och keramer) och den ökade kunskapen inom tandvården att skapa vackra leenden. Patienterna har också mer uttalade önskemål på detta område. Blekning av tänder är bl.a. en behandling som vi använder.

Bettskenor och tandreglering
Många människor är idag stressade av ett alltmer uppdrivet samhällstempo. Detta kan vara en av orsakerna till tandpressning/ -gnissling, spänningshuvudvärk och käkledsbesvär. Ett rörelseträningsprogram och en bettskena kan vara en bra hjälp i bahandlingen. Tandreglering är något som vanligen utförs i unga år, men det går även att göra i många fall på vuxna. I båda fallen samarbetar vi med specialister.
Före implantatbehandling                


Efter implantatbehandling