Cellprovstagning

Vid vår mottagning kan du få hjälp med cellprovstagning, så kallad gynekologisk hälsokontroll.

Cellprovstagning görs för att upptäcka tidiga cellförändringar, vilket kan utvecklas till förstadier till livmoderhalscancer. Cellprovtagning kan utföras när som helst under månaden, förutom när du har menstruation.

I Sverige erbjuds cellprovstagning var tredje år mellan 23 och 50 års ålder, därefter vart femte år till och med 65 år. En kallelse kommer till dig från närmaste Mödravårdsmottagning, men du kan själv välja var du vill gå för undersökningen.

Du får svar cirka 3-4 veckor efter provtagningen via brevsvar hem. 

För dig som vill veta lite mer kring cellprov och cellförändringar så finns det mer information här: