Om Underverk

Barnmorskemottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB.

Vi har samarbetsavtal med Region Skåne och arbetar i nära samarbete med, i första hand, Kvinnokliniken vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, men även Lund och Malmö.

Medicinskt ansvarig för verksamheten är dr Catharina Hofte, specialist i gynekologi och obstetrik, Hoftekliniken.

Vi som arbetar på mottagningen är:

Barnmorskor

 

Marie Ewerholt-Eriksson

 

 

Berit Fält

 

 

 

 

Ann Eva Rosander 

 

Undersköterska/sekreterare

 

Christine Bengtsson

 

Läkare

 

Catharina Hofte