Vision och affärsidé

VISION

•       Det måste vara kvalitet

•       Det måste vara roligt

•       Det måste vara sund ekonomi

 

AFFÄRSIDÉ

Tandvård för intresserade vuxna som sätter tänderna i fokus och vill ha en god munhälsa med ett friskt vackert leende