Implantat

Vi samarbetar med en käkkirurg från Örebro. Han kommer till vår klinik och utför implantatoperationen här.