Sjuksköterskor

Vi har sköterskemottagning varje vardag där vi kan hjälpa till med blodtryckskontroller, vaccinationer, hjälp med sårvård, diabetes, KOL, rökavvänjning eller medicinsk rådgivning.

Distriktssköterskor

  • Angela Hallquist
  • Emelie Fredenvall

Sjuksköterskor

  • Carolina Alamanos
  • Catharina Jonsson

Undersköterskor

  • Kidane Gebrekidan
  • Michaela Edding Frank

För att boka tid ring tel 08-511 706 20.

På mottagningen utför vi också EKG, 24-timmars blodtrycksmätningar, lungfunktionsmätningar och hörseltester.

Om behov finns kan vi även göra hembesök.

På helger kan man nå jourhavande distriktssköterska via Vårdguiden tel 08-320 100.

Uppdaterad 2024-04-02