Vaccinationer

Covidvaccination

80 år och äldre
Erbjuds covidvaccin på mottagningen under april-maj 2024. Tidsintervall från senaste dos minst 3 månader. Boka tid för vaccination via 1177.se. Det går också bra att ringa till en sjuksköterska för att boka tid.
Är det mer än 5 år sedan du vaccinerades mot lunginflammation (pneumokocker) finns det möjlighet att få vaccination mot detta vid samma tillfälle. Ingen extra bokning behövs för det.

Inskrivna i hemsjukvården
Kommer att erbjudas covidvaccin i hemmet under april-maj 2024.

Rekommendationer från och med 1 oktober 2023

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.

50–64 år
Ovaccinerade personer rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.
För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

All samlad och uppdaterad information finns på 1177.se.

Övrig vaccin

Vaccination mot influensa och lunginflammation sker på mottagningen endast under de aktuella vaccinationskampanjerna.

För all övrig vaccination, inklusive TBE och resevaccin, ber vi dig i stället vända dig till en vaccinationsmottagning. 

Uppdaterad 2024-04-02