Klinisk forskning

Verksamheten ingår inte i Praktikertjänst AB.

S3 Clinical Research Centers är en klinik specialiserad på kliniska studier. Vi genomför olika kliniska prövningar på framför allt läkemedel men även på medicintekniska produkter. Uppdragsgivare kan vara allt från läkemedelsföretag, forskningsinstitution till myndigheter.

Alla studier som genomförs på kliniken är godkända av läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Kliniken leds av Dr Bo Liu, som har lång erfarenhet av kliniska prövningar i olika roller.

Vill du veta mer om eller är du intresserad av att delta i en klinisk prövning? 
Besök vår hemsida där du hittar pågående och kommande studier samt annan information om kliniska prövningar.

Kontakt

S3 Clinical Research Centers

Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby

Tel 08-580 80 333
Fax 073-527 5170
E-post: info@s3smo.se