Luftvägsmottagning

När du bokar tid kan du bli anvisad till Luftvägsmottagningen, som ligger på vårdcentralens baksida.