Nyheter

Influensavaccination

För information om influensavaccination, se fliken "Vaccination".

Viktig information gällande Coronavirus

Provtagning på barn för Covid-19

Barn från 6 år och upp till 16 år som har symtom som skulle kunna vara Covid-19 kan nu provtas hos oss. Beställ tid genom att ringa distriktssköterska. Ungdomar över 16 kan genomföra egenprovtagning, som bokas genom 1177.se

 INGEN provtagning för COVID-19 sker på Vårdcentralen Åttkanten.

Begränsat tillträde för anhöriga och medföljare!

Vi följer Region Värmlands rekommendation att medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov, funktionsnedsättning eller ändamålet med besöket. Enbart en vårdnadshavare får följa med barn på besök på vårdcentralen, laboratoriet.

Detta gäller vid misstänkt smitta:

Har du hosta, feber, andnings- eller luftvägsbesvär, GÅ INTE IN på mottagningen!!

RING ALLTID i första hand vår telefonrådgivning eller 1177.

Har du funderingar kring viruset kan du läsa mer på folkhälsomyndigheten.se, krisinformation.se eller ringa 113 13

Intyg:

Hälso- och sjukvården skriver endast intyg som vi enligt lag är skyldiga att skriva. Inga andra intyg skrivs tills vidare.

Hur det fungerar med sjukskrivning?

Regeringen har beslutat att ta bort karensdagen. Vanliga regler gäller för sjukanmälan för övrigt. Gå inte till jobbet med symtom på luftvägsinfektion. Gäller även lindriga symtom. Alla, både vårdpersonal och privatpersoner, ska stanna hemma från arbetet till och med 48 timmar efter symtomfrihet. Regeringen har också tagit bort kravet på läkarintyg från dag 8-14. Fler förändringar kan sannolikt förväntas.

Nya telefonnummer

Vi har nya telefonnummer från och med 5 mars! Var god se "Kontakt och öppettider"

Privata vårdgivare är anslutna till Nationell patientöversikt (NPÖ)

Från den 1 februari 2018 visas journalinformation från privata vårdcentraler och fysioterapeuter inom vårdval Värmland i Nationell patientöversikt.