Äldremottagning

Aldremott

Det ska kännas tryggt att åldras i Strömstad. Därför ska alla Strömstadsbor över 75 år dels erbjudas årliga hälsobesök, dels snabbt och enkelt kunna ringa sin vårdcentral. 

Du som är listad hos oss och 75 år eller äldre kommer att få en inbjudan i brevlådan. Det är ingen kallelse utan ett erbjudande som man borde nappa på även om man inte känner sig dålig. 

Vi har sedan starten av 2023 ett direktnummer för alla som är 75+ samt för yngre med demensdiagnos. 

Vi på äldremottagningen har telefontid måndag och torsdag 11-12 på 0526-18782. 

Hälsningar Birgitta och Elisabeth