Gdansk

Vår verksamhet

Vårdcentralen Bohuslinden öppnades under hösten 2009, när vårdvalet startade i Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och drivs av verksamhetschef Charlotte Ericson samt läkarna Ulla Engdahl och Tina Lund tillsammans med övriga i teamet.

Vårdcentralen Bohuslindens verksamhetsidé och värdegrund
Erbjuda trygg och nära vård i livets alla skeden. Värna om långsiktiga relationer, vård med omtanke, vänligt bemötande och god tillgänglighet. Stå för hög kvalitet och bred kompetens. Att mötas i ömsesidig respekt och se människan i ett respektfullt möte och tillsammans verka för en god hälsa!

Vår vision
Hållbar hälsa genom livet!

Hos oss finns: