Sjuksköterskor

åra distriktssköterskor/sjuksköterskor för bland annat

  • Blodtrycksmätning
  • Borttagning av stygn
  • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
  • Injektioner och vaccinationer
  • Katetervård
  • Kost- och hälsorådgivning
  • Bedömning och omläggning av sår
  • Bedömning av hudsjukdomar och hudinfektioner
  • Bedömning av lätta infektioner i ögon, öron och näsa

Våra sjuksköterskor

 

Malin Hansson 

 

Elisabeth Mörk

Malin Hansson
Distrikt/BVC/Inkontinens
Elisabeth Mörk
Distrikt/BVC/Inkontinens
Camilla Stenbråten Karolina Willén
Camilla Stenbråten
Distrikt/Diabetes
Karolina Willén
Distrikt/Diabetes/Hypertoni
Lena Johansson Birgitta Ljungström
Lena Johansson
Distrikt
Birgitta Ljungström
Sjuksköterska/Astma/KOL
Mikaela Saltell Ann Bergh
Mikaela Saltell
Distrikt/Hypertoni/Hjärta-kärl
Ann Berg
Sjuksköterska

  

 

 

Malin Palmhagen
Distrikt/BVC

Christina Augustin
Sjuksköterska

 

  

 

   

Elin Hognert
Distrikt/Diabetes
Anniken Öhlander
Sjuksköterska

 

 

 

 

 

Elin Hall
Sjuksköterska Astma/KOL
Mariella Hellström
Distrikt/BVC

 

 

 

 

Maria Bern
Distrikt 

 

g