Astma/Allergi/KOL

Vi tar hand om dig som har astma, allergi eller Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL.

Vi mäter lungfunktionen (spirometri) för diagnos, följer upp insatt behandling och informerar dig om din sjukdom och hur du själv kan påverka din hälsa.

Hos oss får du stöd vid tobaksavvänjning.

Här träffar du våra astma/KOL-sköterskor Birgitta Ljungström och Elin Hall.