Blodtryck

Vi tar hand om dig som har högt blodtryck (hypertoni), hjärtsvikt och/eller annan hjärt- och kärlsjukdom. Vi ger dig råd om kost och motion och gör årliga hälsokontroller där vi mäter ditt blodtryck, tar EKG samt blodprover. Vi utvärderar också din medicinska behandling.

Här träffar du sjuksköterskor med specialistkompetens inom hjärt/kärl, Karolina Willén och Birgitta Ljungström.