Rehabkoordinator/Vårdsamordnare

På vilket sätt kan en rehabkoordinator hjälpa mig som patient?

En rehabkoordinator har som uppgift att samordna olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så du kan återfå din hälsa eller arbetsförmåga i mesta möjliga mån. En rehabkoordinator arbetar nära vårdgivarna på vårdcentralen. Vid behov så sker samverkan med myndigheter och andra aktörer i rehabprocessen som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivare, Socialtjänst och närstående med patientens samtycke.

På vilket sätt kan en vårdsamordnare för psykisk ohälsa hjälpa mig som patient?

En vårdsamordnare för psykisk ohälsa kan följa och ge stöd till dig som har utmattningsyndrom, depression, ångest eller annan psykisk ohälsa, under en period då det är som jobbigast och en stund fram. Detta sker via besök och samtal på vårdcentralen och/eller telefon. Alla har inte behov av strukturerad terapi, utan det kan vara gott och tryggt att ha någon som följer dig som patient i vardagen tills du mår lite bättre. Även medicinering för psykisk ohälsa kan  följas upp av vårdsamordnaren.

 

          Lill Lindholm Gustafsson

           

 

 

 
Lill Lindholm Gustafsson
Rehabkoordinator/vårdsamordnare