Distriktssköterska

  • Blodtrycksmätning
  • Bedömning och omläggning av sår
  • Borttagning av stygn
  • Injektioner och vaccinationer
  • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
  • Bedömning av hudsjukdomar och hudinfektioner
  • Katetervård
  • Bedömning av lätta infektioner i ögon, öron och näsa

Vid vissa sjukdomstillstånd är distriktssköterskan ett väl så bra alternativ till läkarbesök.

Astma/KOL

Mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. 

Vi erbjuder bland annat:

  • Information och rådgivning
  • Spirometritest där lungfunktionen mäts

Diabetes

På diabetesmottagningen arbetar diabetessjuksköterska Susanne. Här erbjuds diabetespatienter information och rådgivning om kost, motion och mediciner vid regelbundna kontroller hos både diabetessköterskan och läkarna.

Har du frågor kring din diabetes kan du nå diabetesjuksköterskan på telefontid mån-tis samt tors-fre mellan kl 11:30-12:00 på nummer 0500-381693.