Externa mottagningar

Närhälsan Skövde barnmorskemottagning

Mödrahälsovården finns på Badhusgatan 29. Här kan du förutom mödravård även få hjälp med till exempel preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovskontroll. För att komma i kontakt med MVC ringer du dem direkt.

Besöksadress Badhusgatan 29, telefon 010 - 435 84 53

Jourcentral

Jourcentralen finns på Käpplunda Gärde. Den är öppen på kvällar och helger när vårdcentralen är stängd. Dit kan du söka om du då är i akut behov av sjukvård men inte så sjuk att du behöver söka på sjukhusets akutmottagning. För att få råd om hur du ska göra vid akut sjukdom på kvällar eller helger, ring till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Jourcentralens öppettider
Måndag - fredag, 17.00 - 22.00,
Lördag och söndag 11.00 - 17.00

Fysioterapi och arbetsterapi

Till fysioterapeut eller arbetsterapeut krävs ingen remiss. Du behöver alltså inte träffa en läkare först utan kan höra av dig dit direkt. I Skövde finns flera enheter där högkostnadsskyddet gäller.

Närhälsan Skövde Rehabmottagning
Ekedalsgatan 14
Badhusgatan 4
Telefon 0500 - 478383

Skövde Rehabcenter
Petter Heléns gata 10
Telefon‎ 0500 - 41 14 99

Lööv-Larsen rehab & hälsa
Ingegatan 5B
Telefon 0500 - 47 11 11

Sjukgymnast Stress & psykosomatikrehab 
Mariestadvägen 5
Telefon 0500- 41 82 10

Helens sjukgymnastik
Viktor Ores sjukgymnastik
Åströms fysioterapi
Lundenvägen 4
Telefon 0500-48 12 12

FysioCenter
Kaplansgatan 27
Telefon 0709-902121

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen i Skövde finns Kyrkogatan 11. Den är till för dig mellan ca 12 - 25 år.

Telefon: 0500-478250

Telefontid
Måndag 13:00-15:00
Onsdag 09:30-11:30
Torsdag 13:00-15:00

Du kan läsa mer på UMO.se - Ungdomsmottagningen på nätet- där finns alla uppgifter om din ungdomsmottagning.