PCR-test Covid-19 (ej antikroppstest)

 

Endast Webbokning - Boka här 

Provtagning sker i blå barack UTANFÖR vårdcentralen. 

Personer som haft symtom minst 24 timmar (se nedan) av mild karaktär som kan bero på Covid-19 kan boka tid för provtagning via länken. Gäller även för de som blivit uppmanade att testa sig när de ingår i ett smittspårningsärende. 

Symtomen avser feber, torrhosta, trötthet, andningsbesvär, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne.

Provtagning kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symtom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande (falskt negativt). 

Vi erbjuder tid för provtagning dagligen.
Provtagningen sker i den blå baracken som står utanför entrén på Stationsgatan 10. 

Vi utför inga medicinska bedömningar i samband med provtagning. Är du i behov av vård så kontakta vårdcentralen.

För personalgrupper som ingår i rutin för självprovtagning för att möjliggöra återgång i arbete (personal i kommunal hälso- och sjukvård, personal inom folktandvården, personal i samhällsviktiga yrken som ex. polis, räddningstjänst) är provtagning EJ aktuell.

 

Test och intyg inför resa utfärdas ej.