PCR-test Covid-19

 

Endast Webbokning - Boka här 

Provtagning sker i blå barack UTANFÖR vårdcentralen. 

2022-01-21 OBS! Ändrad prioritering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Provtagning kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symtom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande (falskt negativt). 

Vi erbjuder tid för provtagning dagligen.
Provtagningen sker i den blå baracken som står utanför entrén på Stationsgatan 10. 

Vi utför inga medicinska bedömningar i samband med provtagning. Är du i behov av vård så kontakta vårdcentralen.

 

Svar på test ges via 1177´s E-tjänster. 

Test och intyg inför resa utfärdas ej.