Webbokning

Provtagning för Covid-19, PCR-diagnostik (ej antikroppstest)

Länk till webbokning här

Personer som haft symtom minst 24 timmar (se nedan) av mild karaktär som kan bero på Covid-19 kan boka tid för provtagning via länken. Symtomen avser feber, torrhosta, trötthet, andningsbesvär, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne.

Provtagning kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symtom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande (falskt negativt).

Vi erbjuder tid för provtagning alla vardagar mellan 10:00-11:30.

Provtagningen sker i den blå baracken som står utanför entrén på Stationsgatan 10. Följ skyltning och markeringar.

Vi utför inga medicinska bedömningar i samband med provtagning. Är du i behov av vård så kontakta vårdcentralen.

För personalgrupper som ingår i rutin för självprovtagning för att möjliggöra återgång i arbete (personal i kommunal hälso- och sjukvård, personal inom folktandvården, personal i sammhällsviktiga yrken som ex. polis, räddningstjänst) är provtagning EJ aktuell.

 

 

 

 

 

 

Webbokad Prickmottagning (OBS! Stängd under Coronaepidemin)
Boka tid för läkarbedömning av födelsemärken. Observera att besöket är kort, endast 10 minuter.

Gäller enbart för listade patienter. Olistade patienter som bokar tid kommer att avbokas.

Webbokad Sköterskemottagning (OBS! Stängd under Coronaepidemin)
Boka tid för bedömning av utslag och mindre sår samt för att plocka bort stygn och agraffer. OBS!! Ej födelsemärken eller hudförändringar!

Gäller enbart för listade patienter. Olistade patienter som bokar tid kommer att avbokas.

 

Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 h innan bokad tid debiteras patientavgift.