Influensavaccination 2021

Vaccination mot influensa:
Varje år dyker den upp – influensan. För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom. Men du som är över 65 år, gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp kan bli svårt sjuk om du smittas. Vaccinet ger dig ett bättre skydd mot influensan och minskar risken att du blir allvarligt sjuk. Därför rekommenderas du att vaccinera dig.

 

Vi kommer att ha drop in för influensavaccin på Snapperupsgatan 12, bottenvåning:

 

Onsdag 10:e november kl 17:00-20:00
Lördag 13:e november kl 10:00-14:00
Tisdag 23:e november kl 17:00-19:00

 

Medtag legitimation. Köbildningen kommer att ske utomhus.