Diabetesmottagning

Diabetesmottagningen är till för dig som har diabetes eller är på gränsen att utveckla sjukdomen. Om du önskar tid för behandling eller utredning är du välkommen att boka tid.

Diabetessjuksköterskan ger vid nybesök information och undervisning för att ge kunskap om sjukdomen diabetes. Vi försöker också motivera och vara till stöd vid viktnedgång.

Ansvariga för diabetesmottagningen är:

Diabetessjuksköterska Nicole Blücher

 På diabetesmottagningen kan du få hjälp med följande:  

 •         Ger råd och stöd för dig som lever med diabetes 
          och för dina anhöriga.
 •         Ger kostråd och livsstilsråd för att underlätta din 
          sjukdom
 •         Gör regelbundna kontroller av din diabetes och 
          utifrån detta justeras behandlingen vid behov i 
          samråd med din läkare
 •         Du får individuellt stöd och uppföljning vid
          insättning av insulin eller tabletter
 •         Utvärderar och anpassar din eventuella
           insulinbehandling
 •         Det görs kontroll av blodtryck, blodfetter och
          njurfunktion samt fotstatus
 •         Hjälper till med fotvårdsremisser och
          ögonbottenfotoremisser
 •         Utprovar hjälpmedel t ex sockermätare mm.

Målsättningen är att kontinuerligt föra en dialog med dig som patient om hur du på bästa sätt kan få kontroll över ditt blodsocker och därmed må så bra som möjligt.  Hur ofta du besöker oss styrs utifrån dina värden och behov. Målsättningen är att du kommer 1-2 ggr per år till diabetessköterskan och en gång per år till läkaren.

Diabetesmottagningen på Hälsocentralen Ellenbogen är ansluten till Nationella Diabetesregistret (NDR) som är ett kvalitetsregister för diabetesvården.

 Tidsbokning: 040-664 25 50, knappval 2.