Drop in mottagning

Akuta ärenden hänvisar vi till vår telefon: 040-664 25 50

Välkommen till vår sjuksköterskeledda drop in mottagning. OBS! vänligen kom ej till drop in om du har infektionssymtom (snuva eller hosta)

Här tar vi hand om akuta infektioner och besvär du haft mindre än 2 veckor. Du kommer att få träffa en sjuksköterska som gör en första bedömning av dina symtom, om behovet finns får du därefter träffa en läkare eller annan yrkeskategori.

Öppettider

Helgfria vardagar kl 09.00-11.30 samt 13:00-15:30

 

Vänligen ring rådgivande sjuksköterska och boka tid för besvär som du haft mer än 2 veckor, besvär som kan behöva utredning samt ärenden som gäller receptförnyelse, sjukskrivning och andra intyg. Då kan vi boka in en längre tid för ditt besök.

Tfn: 040-664 25 50, knappval 2.