Barnmorskemottagning och BVC

MVC/barnmorskemottagning

Barnmorskorna Laine och Inga-Lill

Barnmorskemottagningen utför:
• graviditetstester
• hälsoövervakning under graviditet
• föräldrarutbildningar
• preventivmedelsrådgivning
• gynekologiska cellprovskontroller
• provtagning för könssjukdomar

Barnavårdscentral

Barnsjuksköterskorna Jennifer och Linda

Barnavårdscentralen ger råd och stöd under barnets första sex levnadsår. Det sker vid regelbundna hälsokontroller vid barnavårdscentralen och vid hembesök. Vi följer barnets fysiska och psykiska utveckling. Besök och vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet är kostnadsfria.