Barnmorskemottaging Barnavårdscentral

MVC/barnmorskemottagning

Barnmorskorna Laine och Anna

Barnmorskemottagningen utför:
• graviditetstester
• hälsoövervakning under graviditet
• föräldrarutbildningar
• preventivmedelsrådgivning
• gynekologiska cellprovskontroller
• provtagning för könssjukdomar

Barnavårdscentral

Barnsjuksköterskorna Jennifer och Tove

Barnavårdscentralen ger råd och stöd under barnets första sex levnadsår. Det sker vid regelbundna hälsokontroller vid barnavårdscentralen och vid hembesök. Vi följer barnets fysiska och psykiska utveckling. Besök och vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet är kostnadsfria.