Distriktssöterskamottagning och undersköterskamottagning

Distriktssköterskor Ann-Sophie, Pernilla, Jeanette, Anna & Sofi

Undersköterskor Suzanne och Ulrika

I distriktssköterskornas verksamhet ingår rådgivning, vaccinationer, bedömning av okomplicerade urinvägsbesvär, halsont, hudutslag, sårvård, diabetesvård, blodtryckskontroller, spirometri, öronspolning, minnestester, förskrivning av hjälpmedel, rökavvänjning, hörseltest, injektioner, borttagning av stygn mm.  Vissa undersökningar görs av undersköterskor.

För att boka en planerad tid krävs att du är listad på vårdcentralen