Distriktsköterskemottagning

Linnea, Sofi, Ann-Sophie, Pernilla, Carolina och Elina

I distriktssköterskornas verksamhet ingår rådgivning, vaccinationer, bedömning av okomplicerade urinvägsbesvär, halsont, hudutslag, sårvård, diabetesvård, blodtryckskontroller, spirometri, öronspolning, minnestester, förskrivning av hjälpmedel, rökavvänjning, hörseltest, injektioner, borttagning av stygn mm

För att boka en tid krävs att du är listad på vårdcentralen