Vaccination

Influensavaccination 2020

81 år och äldre:
vecka 45: tisdag 3/11, onsdag 4/11

74-80 år:
vecka 46: måndag 9/11, tisdag 10/11, torsdag 12/11

68-73 år:
vecka 47: måndag 16/11, tisdag 17/11

65-67 år eller under 65 år och tillhör medicinsk riskgrupp:
vecka 48: måndag 23/11, tisdag 24/11, torsdag 26/11

Uppsamlingsveckor 49 – 50 (för dig som inte har möjlighet att komma på ovanstående datum):
Alla över 65 år eller under 65 år och tillhör medicinsk riskgrupp:
vecka 49: måndag 30/11,tisdag 1/12, torsdag 3/12
vecka 50: måndag 7/12, tisdag 8/12, torsdag 10/12

Tid för vaccination är 15:00 – 16:30 alla ovanstående datum

Vaccination sker på plan 2 med ingång på vårdcentralens framsida(sidan mot Tingvalla Isstadion). Kön är utanför huset och vi släpper in efter nummerordning för att minimera smittrisk.

Du tillhör medicinsk riskgrupp om du har något av följande tillstånd:
• Kronisk hjärtsjukdom
• Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
• Kronisk lever- eller njursvikt
• Diabetes
• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Influensavaccinationen är kostnadsfri om du är 65 år eller äldre eller tillhör medicinsk riskgrupp.

Du som är under 65 år och inte tillhör medicinsk riskgrupp men önskar vaccination får avvakta till efter vecka 50 alternativt vända dig till privat vårdgivare.