Vårdcentralen Kasernhöjden har uppnått sitt listningstak

Du kan ställa dig i kö genom att logga in på 1177.se.
Under fliken "Regionen rekommenderar" väljer du "Vårdvalsenheten" och klickar sedan på "Listningskö".

 

Kontakta oss