Lista dig hos oss

Du är välkommen att lista dig hos oss på Vårdcentralen Läkarhuset.

Du kan lista dit på vårdcentreln genom:

Ett besök på den vårdcentral Du har valt kostar 100:- till läkare och 50:- för sjukvårdande behandling hos t ex sjuksköterska eller psykolog.
 
Om Du söker vård på en annan vårdcentral är motsvarande kostnad 300:- respektive 100:-.